WhatsApp Destek
Dinar Muhtarlar Derneği

BURS VERME İLKELERİMİZ


AFŞAR KÖYÜ SYDD BURS VERME İLKELERİMİZ

Madde 1: AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı yükseköğrenim gören başarılı, ancak ihtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak öğrenim yardımının esaslarını belirlemektir.

Madde 2EĞİTİM BURSU AŞAĞIDA SAYILAN ESASLAR DOĞRULTUSUNDA VERİLİR

a) Dinar / Afşar Köyü kütüğüne kayıtlı olmak veya Afşar Köyü ile kan bağı bulunmak

b) Herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumuna girmeye hak kazanarak ilgili okula kaydını yaptıran veya o okullarda öğrenim görmek şartlarını taşıyan öğrenciler.

c) Önceki yıl/yıllarda burs almış olan öğrenci şartları uyduğu müddetçe tekrar başvurabilir. Ancak, burs süresi hiç bir halde okuduğu yükseköğretim kurumunun normal eğitim süresini aşamaz.

d) Maddi imkânı yetersiz olan öğrenciler, burs için başvuru hakkını kazanır.

e) Burs verilecek öğrenciler başarı ve  öncelik tespit puanına göre belirlenir.

f) Meslek Lisesi mezunu olup da meslek yüksekokullarına sınavsız giren öğrenciler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim kurumlarına giren öğrencilere  uygulanacak işlem ve verilecek burs adedi, başvuruda bulunanların sayısı göz önünde bulundurularak yönetim kurulunca her ders yılı başında belirlenir.

Madde 3BURS VERİLEMEYECEK ÖĞRENCİLER

a) Aynı aileden bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenci başvuru yapamaz.

b) 25 yaşından büyükler,

c) Açık öğretim öğrencileri,

d) Vakıf üniversitesi öğrencileri,

e) Uzaktan öğretim öğrencileri,

f) Ücretli değişim programında bulunanlar,

Madde 4: BURS SÜRESİ

Prensip olarak burslar bir yıllıktır. Öğrenim bursu Ekim ayından başlayarak Haziran ayına kadar verilir.

Madde 5: BURS VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYISI ve BURS MİKTARI

Öğrenim yardımı için her yıl dernek bütçesine konulacak ödenek ile burs verilecek öğrenci sayısı ve aylık burs tutarı Dernek Yönetim Kurulunca belirlenir.

Madde 6: BURS TAHSiS ESASLARI

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben; öncelik tespit puanlama esasları, öğrenim bursu başvuru esasları ve başvuru süresi Dernek Yönetimince belirlenerek başvuru formları ile birlikte derneğimizin internet sitesinde yayınlanarak duyurulur.

Madde 7: YÜKSEKÖĞRENİM BURSU ALACAK ÖĞRENCİLERİN TESBİTİ

Derneğimize yapılan başvurular bu ilkeler kapsamında değerlendirilir. Başvuru formunda beyan edilen hususların doğruluğu hakkında dernek yönetimi her türlü resmi ve sivil makamlar/kurumlar/kişiler nezdinde inceleme yapabilir ve yaptırabilir. Yapılan incelemede eksik ve yanlış bilgi verildiği anlaşılan başvurular değerlendirme dışında bırakılır. Öğrencinin eksik veya yanlış bilgi verdiği hangi aşamada tespit edilirse, burs işlemleri derhal durdurularak yasal işlemlere başlanır.

Başvuran öğrenci sayısının, verilecek burs sayısından fazla olması halinde, başarılı ve maddi imkânları yetersiz öğrenciler değerlendirilerek sıralanır. Yapılan sıralamada yönetimince verilmesine karar verilen öğrenim bursu adedi kadar öğrenci burs almaya hak kazanır.

Madde 8: VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK

Öğrenimini tamamlayan her burslu öğrenci, iş hayatına atıldıktan sonra imkânı olduğu takdirde kendisine yapılan ödeme süresi kadar en az bir başka öğrenciye Afşar Köyü SYDD aracılığı ile burs vermeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.Yayınlanma Tarihi: 2019-02-04 14:53:02

Afşar Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ait resmi web sitesidir. Afşar Köyü, haber ve duyuruları burada yer almaktadır. Afşar Köyü Vişne Bayramı, Ağaç Bayramı ve Cenaze haberlerini buradan takip edebilirsiniz.

Dernek Başkanı: 0543 680 80 50 (Ara)


2019 © AFŞAR HABER - Tüm Hakları Saklıdır.