GENEL KURULA DAVET
 
GENEL KURULA DAVET

GENEL KURULA DAVET

Afşar Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı 5 Mayıs 2019 Pazar Günü köyümüz kahvehanesinde saat:10.00 da yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin 05/05/2019 Pazar günü saat 10.00 da köyümüz kahvehanesinde yapılacak olan olağan Genel Kurul toplantımıza iştirak etmelerini bekler, saygılar sunarız.

GÜNDEM:
1. Yoklama
2. Açılış
3. Divan Başkanı ve Heyetinin Seçimi
4. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
5. Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının Görüşülmesi
6. Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası 
7. Yönetim ve Denetim Kurulları Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi
8. Dilek ve Temenniler
9. KapanışSon Güncellenme: 2019-05-02 11:33:39