Geriye dA�nA?p baktA�AYA�mA�zda A�mA?r aAYacA�mA�zdan her gA?n bir yaprak dA?AYA?yora��
Sona doAYru, sonsuzluAYa doAYru her geA�en yA�l, bir adA�m daha yaklaAYA�yoruza��
Takvimlere gA�z attA�AYA�mA�zda 365 yapraka��.2014
Bizim gibi ellisine merdiven dayayanlar iA�in 365*50 HesabA� kayA�tlardaa��.
VelhasA�l yaAYamak baharsa, sonbahar hA?zA?n , kA�AYsa A�lA?ma��.

A�AYte hayata��.Mevsimlerin resmedilmiAY halia��.
Bazen sonbaharA� yaAYamadan aniden bastA�ran mevsimsiz rA?zgA?rlarA�n lodosunda yaAYarA�z kA�AYA�n soAYuk nefesini.
Ahlar savrulsa da, keAYkeler zikir olsada nafilea��
Hayat her AYeye raAYmen varlA�AYA�nA� sunuyora��

Yeni bir yA�lA�n eAYiAYinden adA�m atarken iA�eria��.
Belkide A�nce aklA�mA�za, sonrada bedenimize yeniden bir abdest aldA�rmalA�a��
Ve a�?a�� AllahA�n adA�yla a�? baAYlamalA� yeni hayata..
VarlA�AYA�mA�zA� a�?a��O a�?a�� na adayaraka��.teslim olaraka��.
YollarA�n en gA?zelia��.a��a�� SA�ratal MA?stakA�ym a�?a�� DosdoAYru yola�� O yolki seni , seni yaradana ulaAYtA�rana��..

Ve en baAYta kendimizi nefsimizi teraziye A�A�karmalA�a��.
Bazen kA�rdA�AYA�mA�z kalplerin, A?zdA?AYA?mA?z yA?reklerin sessiz A�A�AYlA�AYA�nA� duyabilmelia��.
Bazense hayatta kalanlarA�n yanmA�AY baAYA�rlarA�ndan kopan fA�rtA�nalarA�a��..
Dinlemelia��. DuymalA�a��. BakmalA�a��a�� GA�rmelia��..

a�?a��KeAYke A�yle demeseydim.
KeAYke yaAYasaydA� da sevgimi gA�stermekte sessiz kalmasaydA�m.
KeAYke yaAYasaydA� da kusurunu gA�rmeseydim.
KeAYke yaAYasaydA� da kendisine daha iyi bakabilseydim.
KeAYkea��..keAYkea��.. Ah keAYkea��..
KeAYkeler yA?rekte bir yangA�ndA�r.
Ama suyun sA�ndA?remediAYi, dindiremediAYi bir yangA�na��..

SorgulamalA�yA�z kendimizi!!!….
YaAYarken kA�ymetini bilmediAYimiz zamanA�a��.SaAYlA�AYA�mA�zA�a�� Ailemizia�� DostlarA�mA�zA�a��VelhasA�l sevdiklerimizia��
yeni yA�l1
Bir dakika dA?AYA?nmeliyiz!!!!!!
YaAYarken sevgimizi gA�stermediAYimiz insanlarA�n ardA�ndan aAYlama hakkA�mA�z ne kadar !!!???
YaAYarken saramadA�AYA�mA�z sevgimizi veremediAYimizin tabutuna ve topraAYA�na sarA�lma hakkA�mA�z ne kadar???.
YaAYarken bir tebA?ssA?m sunamadA�AYA�mA�z insana , methiyeler sunmamA�z ne kadar???
YaAYarken ziyaret edemediAYimiz bA?yA?AYA?mA?zA? , elimizde karanfille gA?nde 5 vakit ziyaret etme hakkA�mA�z ne kadar??????
Vakit yok AYikayetimizden , bir a�?a�� SELA a�?a�� sesi ile sA�yrA�lA�p , onun cenazesine iAYtirak etme emanetimiz ne kadar?????
Ya da sanal dA?nyanA�n a�?a�� kalemAYA�rleri a�?a�� olup , verip veriAYtirdiAYimiz , A�nA?ne ve arkasA�na bakmadan a�?a�� KiAYinin her duyduAYunu sA�ylemesi yalan olarak yeter a�?a�� terazisinde tartmadan , A�lA�A?p biA�meden attA�AYA�mA�z oklar a��!!! KaA� yA?reAYe saplandA�a��. KaA� kalbi yaraladA�AYA�na bakmadan!!!!!

Ve sonundaa��.YA�l 2015a��..
Yeni bir soluk olmalA� bize.. Yeniden kendimize, A�zA?mA?ze dA�nmelia��
a�?a�� Ben a�?a�� tarikatA�nA�n mA?ritleri olmaktan bir an A�nce sA�yrA�lmalA�a��.
Hemen yanA� baAYA�mA�zdan iAYe baAYlamalA�a�� Zaman varken a�?a�� A�YA�KA� VARSIN a�?a��a�� diyebilmelia��
Evimin aydA�nlA�AYA�, evimin direAYia�� iyiki sen varsA�n ..a��.
Gecenin zifiri karanlA�AYA�nda bir kapA�yA� A�alabilmelia��
DonmuAY bir yA?reAYin, yanan ateAYi olabilmelia��
Yunusca haykA�rabilmeli dA?nyaya a�?a�� DerviAYlik olaydA� tac ile hA�rkaa��Biz dahi alA�rdA�k onu otuza kA�rka a�?a�� a��.
Ve en A�nemlisi a�?a�� A�lmeden A�nce A�lA?nA?z a�?a�� sA�zA? ile dirilebilmelia��!
Ve bir gA?n, attA�AYA�mA�z topraAYA�n , altA�na gireceAYimizi unutmadana��.
Ve sayfalardan, paylaAYA�mlardan, sahaya inmelia��.YaAYamalA�a�� VarlA�AYA�nA� adamalA�a��.
Ahiretin tarlasA� olan dA?nyaya , kalabileceAYin kadar deAYer vermelia�� Ve sonunda A?stadA�n dilinden ;

a�?a�� Hasis sarraf, kendine bir baAYka kese diktir!
Mezarda geA�er akA�e neyse onu biriktir.a��a��

Yeni bir yA�lA�n , yeni bir baAYlangA�A� olmasA� dilek ve duasA�ylaa��.

NazA�m YILDIRIM
AFAzAR, 30/12/2014
order nolvadex zoloft buy online, dapoxetine reviews.