Yeni bir yA�la girerken, kadim dostlarla bir araya geldika��A�Yenidena��

Yenilenmeyi, tefekkA?rA?, hayatA�, yaAYamayA� anlamlandA�rmak iA�ina��

EteAYimizdeki tA?m hA?lya ve uzun emelleri harlaAYa dA�kereka��

Yenidena�� Yenilenmeka�� YaAYarken hayatA� anlamlandA�rabilmekti bA?tA?n meselea��

OrtalA�k yarA�nlarA� dA?AYA?nen a�?A�LA?a�? lerle boAYuAYurkena�� a�?a��Bizler, Benler, senler ve onlara��a�� !

Ben olmaktan A�A�kA�p a�?BA�Za�? olmaya varlA�AYA�mA�zA� adamA�AYkena��

Tam da burada kitabA�n orta yerinden a�? generic tadalafil, cheap Zoloft. A�lA?m vara�? diye sA�yleniverdia��

A�lA?m ve sessizlika�� Sukuta�� HayatA�n bir boyutu A�lA?m.

A�nsan ne kadar A�lA?mA? hayatA�nA�n dA�AYA�na A�A�karmaya A�alA�AYA�rsa A�alA�AYsA�n, onun var olduAYunu ve her an yanA�nA� yA�resini, kendisini yoklayacaAYA�nA� bilir.

a�?A�lA?mA? ve hayatA� yaratan kudreta�?A�kanunu bA�yle koymuAY A�A?nkA?

a�?A�lA?mlera�?A�A�oAYalA�yor -ki A�oAYaldA�,A� A�oAYalacak- A�lA?mA? daha A�ok hayatA�n iA�ine A�ekiyor.

Son aylarda sadece kA�yA?mA?zden 17 kiAYi gA�A� etmiAY sahici beldeyea��

Hani A�lmesi mA?mkA?n deAYilmiAY (!) gibi gA�rA?nenler bile gittiAYine gA�re diye dA?AYA?nmeye baAYlA�yor insanlar.

Bir dostumun feryadA� A�a�?Muammer Abinin A�lA?mA? benim yeniden doAYuAYuma imkA?n hazA�rlamA�AYtA�a�?A�demiAYti bir ara ve sonra, hayatA�nda kA�klA? deAYiAYimler yaAYamA�AYtA�.

Her AYeyi var olduAYunu sandA�AYA�mA�z, hayata anlam katmaya A�alA�AYan bir insanA�n, bir saniyelik A�mA?r satA�n almaya gA?A� yetiremeyeceAYini bildiAYimiz halde sanki yenice farkA�na vardA�AYA�mA�z gibi.

Oysa niceleri gA�A�mA?AYtA? o A�aAYrA�ya boyun eAYip.

NiceleriA� a�?Mal sahibi mA?lk sahibi- hani bunun ilk sahibi-A� Malda yalan, MA?lk de yalan a�� Var birazda sen oyalana�? hakikatini paylaAYA�rkena��

Bilmek ve idrak etmeka�� Biliyorduk sA�zleri ezberea�� PaylaAYA�yorduk facelerde, instegramlardaa��

Oysa hakikatle yA?z yA?ze gelmekti idraka��

Oysa elinizdeki tA?m sermayelerin, geA�er akA�elerin durduAYu, bir nefes bile veremediAYi zamanlardA�a��

A�lA?m sessizliktia�� BA?tA?n sA�zleri yakA�p, kavuran ve susturan.

Pencerelere yaslanA�p, esen rA?zgA?rlarla dertleAYmektia��

YaAYmur yA?klA? buluta sA�ylemekti sA�zleria��A�lA?m3

SA�zA? sA�z erlerine sA�ylemeka�� A�LA?Ma��

A�lA?m hakikat gA?neAYi, diriliAYe muhtaA� gA�nlA?mA?zA? aydA�nlatA�yordua��

A�lmek belki de yA?ce resulA?n a�?A�lmeden A�nce A�lA?nA?za�? ilahi mesajA�yla dirilmektia��

Yeniden, yeni bir baAYlangA�A� yapabilmekti hayataa��

Yeniden tutunmaka�� Yeniden kA�yama kalmanA�n adA�ydA�a��

Belki de en A�nemlisi hemen yanA� baAYA�ndakine yaAYarken doyasA�ya sarA�lmaktA�a��

Tabutuna sarA�lmadan!

Onun gA�zlerindeki yaAYA� silebilmekti yaAYarkena�� GA�zyaAYlarA�nA� akA�tmadan!

Dokunabilmektia�� Nefes alA�rken, en A�ok da senin nefesini almak istediAYi zamana��

A�lmek aslA�nda a�?A�LA?Ma�? le yeniden dirilmektia��

Yep yeni bir baAYlangA�A� yapmaktA� hayata,

Gecenin son karanlA�AYA�nda a�?a�� BugA?n Allah iA�in ne yaptA�n? Sorusunun cevabA�nA� yazarkena��

Sahi en son cevabA�nA�z nedir? Vesselam

NazA�m YILDIRIM

AfAYar KA�yA? / 25.01.2016cheap Flomax