KÖY NÜFUSU

Köyümüzün bulunduğu yere ilk yerleşme ve nüfusu hakkında Prof. Dr. Yusuf ERDOĞAN’ dan edindiğimiz bilgilere göre; “ Köyümüzün tarihi hakkında büyük babalarımın rivayetleri ve özellikle rahmetlik babamın hazırlamış olduğu notlardan büyük oranda istifade ettim. Konar göçer atalarımız, toplam 7 oba; Köse Bekirliler, Topal Ahmetliler, Gedeşliler, Çildiremezliler, Tamazlar, Küçük Mehmetler ve Sarı Bekirliler kışın Akşehir ve Ilgın tarafında, yazları ise Sultandağı, Kapı dağı ve bazen de Menderes ve Gediz kenarlarına göç ederlerdi. Tahminen bu yerlerde çeyrek asır dolaştıktan sonra ve Derviş Bey’ in ölümü üzerine damadı Köse Bekirli’ nin başkanlığında Kumalar yaylası ve Gölcük civarında konakladıkları bilinmektedir. Hicri 1166 (Miladi 1782) senelerinde bölünen Afşarlıların birkaç hanesinin Aydın’ ın Söke, Denizli’ nin Acıbadem, Manisa’ nın Turgutlu mıntıkalarına yerleştiklerini biliyoruz. Bir süre sonra Köse Bekir, oğlu Derviş’ e bir yere iskân etmelerini vasiyet eder. Derviş Bey de Bey köy hudutları içinde şimdiki Afşar’ ın (köyümüzün) bulunduğu yere iskan eder. Göçebe hayatından şu andaki köyün olduğu yerde yerleşik düzene geçen atalarımıza, dışarıdan da 13 hane katılmıştır. Bunlar: Güzel beyli aşiretinden 3 oba, Karaman aşiretinden 2 oba, Tırtarlar’ dan 2 oba, Işık dolu harabeliğinden 2 oba, Borlular 1 oba, Tacir oğulları 1 oba, İlegöllü dericiler 1 oba ve Kürt oğlu İsmail ailesi 1 obadır. Böylece köyümüzün toplam oba sayısı 20 olmuştur.”

Köyümüzün nüfusu hakkında bilinen resmi en eski tesbit Miladi 1891 ve 1898 yılları salnamelerine göre belirlenmiştir. Bu salnamelere göre 1898 yılında köyümüz 78 Hane nüfusu 418′ dir. (Kaynak; İbrahim BALIK – Cihad CİHAN, Dinar Tarihi, Afyon 2014). Sonraki yıllarda nüfusumuzun yavaş yavaş arttığı görülmektedir. Ta ki 1965′ e kadar, görüldüğü gibi 1965′ ten sonra hem yurt dışına hem de diğer illere göç nedeniyle nüfus giderek azalmıştır.

YIL HANE NÜFUS KADIN ERKEK
2016 198 104 94
2013 208 112 96
2010 240 126 114
2007 251 138 113
2000 343 193 150
1995 329
1990 415 234 181
1985 507 264 243
1980 671
1965 838
1955 744
1945 633
1940 583
1898 78 HANE 418
~ 1782 20 OBA