KARE BULMACA

word dosya: KARE BULMACA MART

SOLDAN SAGA

1) Isparta SDA? A�ocuk SaAYlA�AYA� ve HastalA�klarA� BA�lA?mA?a��nde A�alA�AYan, doA�ent doktorumuz

2) Genellikle Divan AYiirlerinde kullanA�lan vezin tA?rA? a�� A�skambilde bir kaAYA�t.

3) E.D. Deve kuAYunun yavrusu a�� A�AYlerini acele ile yapan anlamA�nda bir erkek ismi.

4) MA?slA?manlar ile Mekkeli mA?AYriklere arasA�nda yapA�lan 2. savaAY a�� RibonA?kleik asita�� in kA�sa yazA�lA�AYA�.

5) Bir erkek ismi a�� Yufka yapA�lA�rken hamur bezelerinin konduAYu A�rtA?.

6) VA?cudu dA�AY etkenlerden koruyan yaAYlA� kozmetik A?rA?nA? a�� E.D. Cezadan vazgeA�me, affetme

Viagra Super Active without prescription, purchase dapoxetine. 7) TekrarlandA�AYA�nda Karadenizlilerin boAY konuAYma, dA�r dA�r etme anlamA�nda kullandA�klarA� ifade biA�imi a�� Kimyada iki karbon atomuna baAYlA� karbonil grup.

8) Dinsiz, TanrA� tanA�maz a�� (a�� A�OBAN) KA�yA?mA?zA?n eski kahvecilerinden a�� Pikea�� nin ortasA�

9) Her zaman gA�rA?len, olaAYan, sA�radan

10) Dinar Belediye BaAYkanA�mA�z.

YUKARIDAN AAzAGIYA

1) KA�yA?mA?zA?n kA?A�A?k AYelalesi – Motor NA�ron HastalA�AYA�A�olarak da anA�lan,A�merkezA� sinir sisteminde ve omurilikte nA�ronlarA�n kaybA�ndan ileri gelen bir hastalA�ktA�r.

2) Mesafe a�� Rolls Roycea�� nin kA�sa yazA�lA�AYA�

3) DevekayasA�a�� nA�n kuzey batA�sA�nda kalan bir mera

4) A�ok karAYA�tA� – Himaye eden, koruyan, koruyucu a�� BaAYA�AYlama

5) Avrupa BirliAYia�� nin orijinal kA�saltmasA� a�� A�skambilde oAYlan, bacak.

6) 2003 ViAYne BayramA� Futbol TurnuvasA� karma takA�mlarda AYampiyon olan takA�m aynA� zamanda bir mera a�� Masa tenisinde servis atA�AYA� sA�rasA�nda topun fileye dokunmasA�

7) Bekira�� in ortasA� a�� Sert bir Meksika iA�kisi

8) A�skelet kaslarA�nda A�ok hafif olan kasA�lmalar, tremor a�� Aktinyum elementinin simgesi

9) LeAYena�� in dilimizde sA�yleniAYi a�� OsmanlA�ca da sesini yA?kseltmek

10) Burdura�� da A�nfaz Koruma Memuru olarak gA�rev yapan kA�ylA?mA?z.order atarax