buy celebrex online without prescription, buy Zoloft online. a�?a�� YAKUP a�? UN ARDINDAN a��a��a��

SoAYuk bir kA�AY gA?nA?a�� Dondurucu soAYuka�� Mekanlar soAYuka��
GA?nA?n telaAYA� sizi alA�p gA�tA?rA?yora�� Uzaklaraa�� UzaklaAYtA�AYA�nA�z hayataa��
Hayata dair sA�zler, yaAYanmA�AYlA�klar, A?zA?ntA?ler, kederler, sevinA�ler, paylaAYA�lmayan dA?nyaa��.
Bu pazarda her AYey bir aradaa��Sepetler dolduruluyora�� AlA�nA�p satA�lA�yora��DA?nya ve hayata��. AnlamA� anlamlandA�rdA�AYA�mA�z kadara��Ama ne yazA�k ki anlamsA�zlaAYtA�rmak iA�in A�abalA�yoruz sankia��

GA?nA?n telaAYA� arasA�nda cep telefonunuza bir mesaj dA?AYera��.GA�nderen AfAYar KA�yA? derneAYia��

a�?a��H. A�brahim oAYlu Yakupa�� a�?a�� HakkA�n rahmetine kavuAYmuAYtura��.nedeni, niA�ini bizi yaratana ait..
YA?reAYinizde tam ortasA�nda bir kA�AY dA?AYera�� FA�rtA�nalar dondurur sizia�� lal eder dilinizia��. Tutan elleriniz tutmaz olura��. A�lA?ma�� soAYuka�� A�ssA�za��
Son yolculuAYuna uAYralamak iA�ina�� HazA�rlA�klara��Son kez ovalA�yor bedenini, elbisesini giydiriyor.. sahibi ne teslim iA�in hazA�rlA�yora�� Huzurda namaza�� Namaz iA�in H.A�brahim GA�KDENA�Z..

a�?a��AllahA?ekbera��a�� Teslimiyet dolu, inanmA�AY bir dilin yA?reAYiyle birlikte en gA?r seda ile haykA�rdA�AYA� en yA?ce kelama��a�?a��Allah en bA?yA?ka��a��a�� Emir bA?yA?k yerdena�� Teslim oluyorum ya Raba�� Boynumu bA?kA?yorum senin huzurundaa�� veren sensin alanda sensin tekbirini sA�yleyereka�� AllahA�m ne bA?yA?k teslimiyet,a��
Bir adanmA�AY ruhun yA?ce teslimiyetia�� ne yA?ce duruAYa�� Daha A�mrA?nA?n baharA�ndaki bir yavrusunu teslim etmenin , onu verene gA�ndermenin idrak ve sorumluluAYunu anlamak.. Buydu imandaki zirve a�� Buydu A�lA?mA? anlamak ve anlamlandA�rmaka�� A?stat Erdem BeyazA�ta��A�n a�?a�� A�lA?m bize ne uzak bize ne yakA�n A�lA?m,A�lA?msA?zlA?AYA? tattA�k bize ne yapsA�n A�lA?m.a��a�� dercesine A�lA?me hak ettiAYi deAYerini verebilmeka��

Ve Tabuta��bir haykA�rA�AY vardA� yA?reAYindea�� BugA?n seni bir baAYka taAYA�yoruma�� Sesini duymadana�� Duyabilmek isterdima�� Son kez olsuna�� Gidiyorsun haa�� Yusufa��un gittiAYi gibia�� A�brahima��in, KasA�ma��A�n gittiAYi gibia�� gidiyorsun,sen gidiyorsun, her AYey gidiyor seninlea��.gA�kte bulut,daAYda ,kar, dA?zde kervan gidiyor seninle, bende gidiyoruma��O kadar arzu etmiAYtin ki gitmeyia��. a�?a�� Ben dA?nya kirliliAYine bulaAYmadan, tertemiz aldA�AYA�m emaneti, tertemiz A�ocuk yaAYta teslim etmek istiyoruma��a�� demiAYtin yaa��Dualar sA�rlA�dA�r oAYlum.. Makbuliyete bak ki, seni seA�ti yA?ce yaratana�� Senin duana karAYA�lA�k verdi.. Seni aldA� yanA�na.. A�nAYallah buluAYtuAYumuz gA?n bizim iA�in bizden razA� olursuna�� Bizim iA�in bize A�AYA�k olursuna��..
SA�zlerin geA�ersiz olduAYu yerdir A�lA?m.. Ne sA�ylesiniz merhem olmaza��. A?AYA?yen yA?reAYi hiA�bir sA�z A�sA�tmaz.. En bA?yA?k konuAYan vaizdir A�lA?ma�� Ah o sA�zleri anlayabilsek, duyabilsek, farkA�na varabilseka�� YA?ce yaratA�cA�nA�n a�?a�� A?svei Hasene a�?a�� en gA?zel A�rnek olarak gA�nderdiAYi yA?ce resul a�?a�� AAYzA�n lezzetlerini bozan A�lA?mA? A�ok hatA�rlayA�n a�?a�� demiAY ti yaa��
UnutmuAYtuka�� A�lA?mA?, A�lmeyia��. A�lA?me bakA�AYA�.. A�lA?mA? anlamayA�a��A�lA?mlA? dA?nyanA�n varlA�AYA�nA� !…

Senden, senin halinle A�AYrendik deAYerli H.A�brahim Hocama�� Bize halinle A�yle bir ders verdin ki, yanan yA?reAYinin, kaynayan suyunu dA�kmedena�� imtihanlarA�n en bA?yA?AYA?ne, nasA�l sabredilmesi gerektiAYini gA�sterdina�� Ey Yakupa�� a�?a��Yakup (a.s ) oAYlunu kaybetmiAYti..OAYlu ile imtihan olmuAYtua�� a�?a�� ArtA�k bana gA?zel bir sabA�r gerekiyor. Bu anlattA�klarA�nA�za karAYA�lA�k yardA�mA�na sA�AYA�nA�lacak olan ancak Allah’dA�r.” demiAYti yaa��
Azahidiz.. Azahidiniz.. Sende babanA� bir Yakup ( a.s ) duasA�yla bA�raktA�na��Biz a�?a�� O a�?a�� nu sabredenlerden bulduka��.
Bazen , dirilmek iA�in , A�lmek gerekirmiAY meAYera��.
Dua ve selametlea��

NazA�m YA�ldA�rA�m
AFAzAR, 23/12/2014
atarax online