SA?leyman Demirel A?niversitesiA� TA�p FakA?ltesi A�Dahili TA�p Bilimleri BA�lA?mA? A�ocuk SaAYlA�AYA� ve HastalA�klarA� Anabilim DalA�nda gA�rev yapan A�A�A�Doktor Hasan A�etin ProfesA�r kadrosuna atandA�a��

Ankara A?niversitesi TA�p fakA?ltesini 1989 yA�lA�nda bitirdi. UzmanlA�AYA�nA� SaAYlA�k BakanlA�AYA� Sami Ulus A�ocuk hastanesi A�ocuk saAYlA�AYA� ve HastalA�klarA� Anabilim DalA�nda 1994 YA�lA�nda tamamladA�. Daha sonra SA?leyman Demirel A?niversitesi TA�p fakA?ltesi Dahili TA�p Bilimleri BA�lA?mA? A�ocuk SaAYlA�AYA� ve HastalA�klarA� Anabilim DalA�na 95 yA�lA�nda uzman olarak atandA�. SA?leyman Demirel A?niversitesi TA�p FakA?ltesi hastanesinin yataklA� tedavi A?nitelerinin aA�A�lA�AYA�ndan itibaren Ispartaa��da A�ocuk saAYlA�AYA� ve HastalA�klarA� konusunda hizmet vermeye devam etmekte olup aynA� A?niversitede 2007 yA�lA�nda YardA�mcA� DoA�ent olarak atandA�. 2001 -2004 yA�llarA� arasA�nda Ege A?niversitesi TA�p FakA?ltesi YenidoAYan A?nitesinde 3 yA�l yan dal ihtisasA� yaparak Neonatoloji UzmanA� oldu. 2004 yA�lA�nda SA?leyman Demirel A?niversitesi TA�p fakA?ltesine tekrar dA�nerek Neonatoloji Bilim DalA�nA� kurdu. 2007 yA�lA�nda DoA�entlik sA�navA�nA� vererek DoA�ent unvanA�nA� aldA�.

Revatio buy online, lioresal online. h.A�etin12008 a�� 2013 yA�llarA� arasA�nda Isparta a�?da A�zel bir hastanede YenidoAYan A?nitesi kurarak 5 yA�l A�alA�AYtA�. 2013 yA�lA�nda tekrar SA?leyman Demirel A?niversitesine DoA�ent olarak atanarak gA�reve baAYladA�.

Yeni doAYan hastalA�klarA�, yeni doAYan yoAYun bakA�m, YenidoAYan bebeklerde solunum sA�kA�ntA�larA� ve yA�netimi, anne sA?tA? ve anne sA?tA?yle beslenme, YenidoAYan sarA�lA�klarA�, A�ocukluk A�aAYA� aAYA�lamalarA� baAYlA�ca ilgi alanlarA�nA� oluAYturmaktadA�r.

ProfesA�rlA?kA�unvanA�naA�yA?kselmesiyle A�alA�AYma azminin ve AYevkinin daha fazla olacaAYA�nA� belirten A�ETA�N; bugA?ne kadar yapmA�AY olduAYu A�alA�AYmalarA� artA�rarak, A?lkemize hayA�rlA� hizmetler etmeye gayret edeceAYini belirtti.

Prof.Dr. Hasan A�ETA�Na�? i baAYarA�larA�ndan dolayA� kutluyor, bu gA�revlerinin memleketimize faydalA� ve hayA�rlA� hizmetlere vesile olmasA�nA� diliyoruz.buy atarax online