HAYIRLI OLSUN
** Merhum A�smail UYSALa�� A�n oAYlu HA?seyin A�zmir NarlA�derea�� ye vatan hizmetini yapmak A?zere askere gitmiAYtir. DA�NAR
** A�smail ACARa�� A�n oAYlu Mehmet A�ankA�rA�a�� ya vatan hizmetini yapmak A?zere askere gitmiAYtir. DA�NAR
** Ramazan AKSUa�� nun oAYlu Mehmet BalA�kesir Edremita�� e vatan hizmetini yapmak A?zere askere gitmiAYtir. ANTALYA
** Hasan COAzKUNa�� un torunu A�skender vatan hizmetini yapmak A?zere askere gidecektir. DA�NAR
** HA?seyin GA�KDENA�Za�� in oAYlu Ramazan Amasyaa�� ya vatan hizmetini yapmak A?zere askere gitmiAYtir. DENA�ZLA�
** Ramazan AKSUa�� nun oAYlu Bayram Manisa A�l Jandarma AsayiAY KomutanlA�AYA�’ na atanmA�AYtA�r. ANTALYA
** Talip SAAzLAM A�anakkalea�� den Bitlis Tatvana�� a tayin olmuAYtur.
** Mahmut COAzKUN Bolu Jandarmaa�� dan Siirt Azirvan Jandarma Trafika�� e tayin olmuAYtur.
** Ramazan A?NELa�� in oAYlu Muhammed, A�zel HarekA?t Polisi olmak iA�in Bilecika�� e eAYitime gitmiAYtir. DA�NAR
ANALI BABALI BA?YA?SA?N
** Tevfik a�� Yasemin ARIKAN A�iftinin YUNUS EMRE ismini verdikleri erkek
A�ocuklarA� olmuAYtur. SAKARYA
** Mehmet a�� Melek A�ZKAN A�iftinin MUHAMMET YEKTA ismini verdikleri erkek A�ocuklarA� olmuAYtur. BOLVADA�N
** Ali – Yasemin COAzKUN A�iftinin YAAzIZ ismini verdikleri erkek A�ocuklarA� olmuAYtur. KA�YCEAzA�Z
GEA�MA�Az OLSUN
** Mustafa TOKER Antalyaa�� da tedavi gA�rmektedir. DA�NAR
** Sabriye AYGA?NDA?Z A�zmira�� de gA�z tedavisi gA�rmektedir. AFAzAR
** Fatma TOSUN Isparta Azehir Hastanesia�� nde tedavi gA�rmektedir. DA�NAR
** Sevim TOKER Isparta Azehir Hastanesi Fizik Tedavi Merkezia�� nde tedavi gA�rmektedir. AFAzAR
** Saliha TUNCER Denizli Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Merkezia�� nde tedavi gA�rmektedir. DENA�ZLA�
** Apili dayA�nA�n torunu GA�khan AY trafik kazasA� geA�irmiAY ve bacaAYA� alA�A�ya alA�nmA�AYtA�r. ISPARTA
** AyAYe YILMAZ kulaAYA�ndan bir operasyon geA�irmiAYtir. ISPARTA
** Fadime A�ZATA dA?AYme sonucu ayak tarak kemiAYi A�atlamasA� sonucu alA�A�ya alA�nmA�AYtA�r. ANTALYA
Extra Super Tadadel buy online, dapoxetine without prescription. ALLAH RAHMET EYLESA�N
** Ispartaa�� da ikamet eden Bayram GA?A�LA?EL (Lortun Bayram) vefat etmiAYtir. Cenazesi 10.10.1017 SalA� GA?nA? ikindi namazA�na mA?teakip kA�yA?mA?zde defnedilmiAYtir.
** Dinara�� da ikamet eden Azamil YILDIRIMa�� in eAYi Bahriye YILDIRIM vefat etmiAYtir. Cenazesi 15.09.2017 Cuma namazA�na mA?teakip Dinar A�ncirli Camiinden kaldA�rA�lA�p, Dinara�� da defnedilmiAYtir.generic Bentyl