Bizi yaratan yaratA�cA�mA�z, bizi var olmaya taAYA�yacak eylemleri ve o eylemlerin asA�l hedeflerini anlatA�yor, kelamA� kadimdea�� Ve bize, bizden olan bizim gibi bir A�AYretici gA�nderiyora�� A�badetlerin hayatA�mA�za bir eAYitici rolA?nA?n olduAYunu sA�ylA?yor bA?yA?k A�AYreticimiz… A�yle ki ibadetlerin tamamA�na yakA�nA� hayat A�arkA�nA�n iA�erisinden insanA� A�ekip alarak a��a�� Dur yolcu !a��a��A� A�senin varmak istediAYin bir hedefin vara�� Hedefe giderken sorumluluklarA�n vara�� Bu sorumluluklarA�nA� gA?nde kA�rk kez tekrarladA�AYA�n a�?a�� SA�rat al MA?stakim a�?a�� olarak sana A�izilen rotayla bulabilirsin a��a��a�� diyerek bizi A?rperten, bizi dA?AYA?nmeye sevk eden ve irkilten bir molaa��

O molada, senlik, benlik davasA�ndan baAYA�mA�zA� kaldA�rA�p, haktan, adaletten, vicdan ve merhametten yana olduAYumuzu dA?AYA?nmenin vaktia�� Huzura vararakA� a�?a�� huzur a�?a�� da durarak tefekkA?r etmenin, a�?a�� huzur a�?a�� un sene boyu iliklerimize kadar sirayet etme sA?recia�� A�badet, iAYte bu yA�nA?yle bakA�ldA�AYA�nda ubudiyete kulluk AYuuruna dA�nA?AYA?ra�� Ve bizi o AYerlerden, zulA?mden, haksA�zlA�ktan A�evirmeye baAYlara��

Ne yazA�k ki, bugA?nkA? pencereden bakA�ldA�AYA�nda tam da YA?ce ResulA?n a�?a�� KiAYinin namazA�na orucuna bakmayA�n, konuAYtuAYunda doAYru konuAYup konuAYmadA�AYA�na, kendisine emniyet edildiAYinde, gA?venilirliAYini ortaya koyup koymadA�AYA�na;A�A� dA?nya kendisine gA?ldA?AYA?nde, takvayA� elden bA�rakA�p bA�rakmadA�AYA�na ( menfaat anA�ndaki tavrA�na ) bakA�p A�yle deAYerlendirin. a�?a�� ( Kenzul a�� Ummal ) sA�zA? yA?zlerce kez okunmasA�, anlaAYA�lmasA� toplumun tA?m fertlerine anlatA�lmasA� gereken konu baAYlA�AYA� olsa gereka��

A�AYte bize emredilen a�?a�� NamazA� kA�lmanA�n yanA�nda onu muhafaza etmenin a�?a�� temel inceliAYi bu olsa gereka��

Namaz bizi sadece hakkA�n huzurunda ayakta tutar. Sadece hakkA�n hatA�rA� alidir. Ondan baAYkasA�nA�n A�nA?nde rA?kA�a gidilmez!A� Sadece onun huzuruna a�?a�� baAY a�?a�� secdeye gidera�� Secde a�?a�� Adem a�?a�� le a�? A�blis a�? i ayA�ran yegane A�lA�A?dA?ra��

A�A�erisinde bulunduAYumuz Ramazan ikliminde de bir mola vermek gereklia�� Elbette orucun ibadetler iA�indeki A�nemi A�ok farklA�a�� YA?ce yaratA�cA� sadece oruca a�?a�� Kulumla benim aramda a�?a�� bir sA�rdA�r diyora�� O halde oruA�; A�a�?a�� Huzura��a��a varmak iA�in arzularA�mA�zA� da hesaba katmamA�z gerektiAYini haykA�rA�yor bizea�� Ne kadar ders alabiliyoruz?

Oysaki her ramazan AYayet varsa a�?a�� Olumsuz bir alA�AYkanlA�AYA�mA�zA� a�?a�� yakA�p kA?l edebilseydika�� Hayatta geA�irdiAYimiz AYu kadar ramazan,A� bizi gerA�ek fA�trata A�oktan dA�nA?AYtA?rmA?AY olurdua��

GeA�enlerde sevgili bir dostumA�A� a�?a�� Hocam bu Ramazan trafikte imkA?n dA?hilinde korna A�almamaya ve karAYA�mA�zdaki insana nezaket kurallarA� dA?hilinde davranma kararA� aldA�m.a��a�� demiAYtia�� Bu yazA�yA� kaleme almama vesile olduAYu iA�in minnet ve AYA?kranlarA�mA� ifade ediyoruma��

Oysaki defalarca her ramazan kendimizi muhasebeye A�ekmemiz gerektiAYini anlatan sA�yleyen biri olarak, hayatA�mA�za bu denli somut, kesin ifadelerle kendimize ait bir olumsuzluAYun hesabA� yapA�lmamA�AYtA�a�� Oysa her ramazan, bir eAYrimizi , bir yanlA�AYA�mA�zA�, yada bir alA�AYkanlA�AYA�mA�zA� A�tA�rpA?leyebilseydika��!!!

Sonucu merak ettima�� DeAYiAYen bir AYeyler oldu mu diye sordum? AldA�AYA�m cevap AYaAYA�rtA�cA�a�� tabiA� ki Hocama��

Yol verdiAYim insanlarA�n A�oAYunluAYu, bA?yA?k saygA� duyarak a�?a�� lA?tfen siz buyurun! a�?a�� dediAYini gA�rdA?ma�� SonuA� ortada.

a�?a�� DA?nyayA� deAYiAYtirmek isteyen, A�nce kendini deAYiAYtirsin A�a�?a��A� demiAYti Sokrates

Sevgili dostlara�� O halde sadece aAYA�zdan girenleri yasaklamak yetmiyor, esas mesele aAYA�zdan, elden, dilden, A�A�A�kanlara gem vurabilmeka��a�?a�� SA�ylenen sA�zA?n, yaydan A�A�kan ok a�?a�� olduAYunu, karAYA�daki insanlarA�n bA�rakA�n bedenlerini, yA?reklerini nasA�l daAYlayA�p geA�tiAYini A�AYrenebilmeka�� A�AYte o zaman birde a�?a�� SavmA� Sumt a�?a�� yani susma orucu tutardA�ka�� AAYzA�na ceviz bA?yA?klA?AYA? taAY alA�p dolaAYan nice yiAYit insanlarA�n faziletini anlayabilirdika�� Onun iA�indir ki Bizim Yunusa�� un,

a�?a�� Kalem eAYri dilli, mA?rekkep siyah yA?zlA?, kaAYA�t iki yA?zlA?

A�A�A� Azimdi arzuhalimi kime mahrem kA�layA�m a�?a�� serzeniAYin altA�na yaslanarak bir kenara A�ekilip yanan fitne ateAYinin sA�nmesini beklersiniza��

DA�nA?p baktA�AYA�mda kulaklarA�mda bir kez daha yankA�lanan bu ramazan beni, yA?reAYimi daAYlayan a�?a�� Ey insan yalnA�z doAYdun, yalnA�z yaAYadA�n, yalnA�z iAYledin,A� yalnA�z A�leceksina�� Ve unutma bA?tA?n bunlarA�n sonunda yalnA�z a�?a�� SEN a�?a��A� olarak yaptA�klarA�nA�n hesabA�nA� vereceksin !!!!

 

Evet yaptA�klarA�mA�zA�n hesabA�nA� vermek bize dA?AYA?yor..

O halde vakit geA�meden bir yerden baAYlamak gerekiyora��

NasA�l mA� ?A�A� Beden A?lkemizin ramazan grafiAYini A�ekerek ve / veya A�ekilmesini saAYlayarak !!!

Nerelerde urlarA�mA�z, kistlerimiz var, bizi rahatsA�z eden, toplumu rahatsA�z edena��

Sonrada bir mA?tehassA�sa bu iAYin hakiki uzmanA�naA� giderek o filmiA� okutmak..

Ya sonra? YazA�lan reA�eteleri a�?a�� DUVAR a�?a�� a asarak sabah akAYam sadece okuma yerine, uygulamak, eyleme dA�nA?AYtA?rmeka��

A�AYte sevgili dostumun bu ramazanda baAYladA�AYA� trafikte korna A�almama eylemini, oysaki bizler onlarca sene a�?a�� Kendi nefsin iA�in sevip arzu ettiAYin bir AYeyi, diAYer kardeAYin iA�inde sevip arzu etmedikA�e hakiki mA?min olmazsA�nA�z a�?a�� hadisi ile A�AYrenmiAY , duvarlarA�mA�za asmA�AYtA�ka�� Oysa eylemA� sahasA� olan A�direksiyona geA�tiAYimizdeA� a�?a�� kendimiz iA�in arzulamadA�AYA�mA�z a�?a�� onca sA�zA? hem de o kiAYi duymadan arkadan fA�rlattA�ka��

Sevgili Dostlara�� A�AYte tam zamanA�a�� kavurucu sA�caklarA�n altA�nda, hararetimizin yA?kseldiAYi bu gA?nlerde a�?a��Dur ey yolcu !!!A� A�diyebilenlere ve DeAYerli HocamA�z A�mer TuAYrul A�A�nanA�era�� e kulak kesilmemiz gereklia��

 

a�?a�� Yorgunuz, asabiyiz ve gerginiza��

HayatA�n gA?rA?ltA?sA?nden birbirimizi gA�remiyoruza��

BaAYA�rA�yor ama sesimizi duyuramA�yoruz.

a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��.

Ama durmalA�yA�z A�nce.

DurmalA�, durulmalA�, durulanmalA�yA�z.

Ve iA�imize doAYru bir yolculuAYa A�A�kmalA�yA�z.

Yola A�A�kmalA�, yolda olmalA� ve yol almalA�yA�z.

Yolu bulmalA�, yol olmalA�yA�z. Ne demiAYti AYair.

a�?a�� En uzun yoldur, insanA�n iA�ia��a��a��

 

NazA�m YILDIRIM

AfAYarA�A� Haziran 2015buy nolvadex online Kamagra Jelly buy online, acquire Zoloft.