order Kamagra Gold online cheap, order Zoloft. AfAYar KA�yA? Sosyal YardA�mlaAYma ve DayanA�AYma DerneAYi OlaAYan Genel Kurul toplantA�sA� 29.05.2016 Pazar GA?nA? KA�yA?mA?z Kahvehanesia�� nde yapA�ldA�.

A?yelerin yA?zde 61,4 A?nA?n hazA�r bulunduAYuA�toplantA� 10.30 baAYladA�. Divan BaAYkanlA�AYA�a�� na A�mer A�ETA�N, Katip A?yeliklere A�lyas GA?NEAzDOAzAR, Halit TOKER seA�ildi. Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu RaporlarA�nA�n ibrasA� ve onayA�ndan sonra seA�ime geA�ildi. Mevcut yA�netim 3 yA�l iA�in oy birliAYi ile tekrar yA�netime seA�ildi. Denetleme Kurulua�� na Arif SAAzLAM, Remzi A�ZKA�K, KazA�m AYGA?NDA?Z seA�ildi. Dilek ve temenniler bA�lA?mA?nde ise;GENEL KRL

NazA�m AYGA?NDA?Z a�?Hizmetlerin tek baAYA�na olmadA�AYA�nA� bize yani ben ve dernek yA�neticilerine destek olduAYunuzda her tA?rlA? iAYin A?stesinden gelebiliriza�? dedi.

A�mer A�ETA�N a�?Kabristan temizliAYi sA�rasA�nda MuhtarlA�k ve iki derneAYimiz YardA�mlaAYma DerneAYi ve Cami YaAYatma DerneAYinin uyum iA�erisinde A�alA�AYtA�AYA�nA� gA�rdA?k. A�ncelikle bu uyum iA�in teAYekkA?r ediyorum ve bundan sonraki hizmetlerde de inAYallah bu birliktelik devam edera�? dedi.

MA?layim A�ETA�N a�? A�ok AmaA�lA� Salon gibi A�ok gA?zel bir iAYe baAYladA�k. Hem MuhtarlA�k hem Derneklerimiz olarak bu iAYin peAYini bA�rakmayarak bu hizmeti tamamlamalA�yA�za�? dedi.

SadA�k A�ZKAN a�?Yeni dA�nemde dernek yA�netiminin biraz daha sosyal etkinliklere aAYA�lA�k verip bireyler arasA� kaynaAYmayA� A?st seviyeye A�A�karmamA�z gerektiAYinia�? sA�yledi.

NazA�m YILDIRIM a�?DerneAYin Cenaze evine yemek saAYlanmasA� konusunda koordinasyonundan dolayA� teAYekkA?r ederim. 1 yA�ldA�r A�ok gA?zel bir AYekilde devam ediyor, inAYallah bundan sonra da aynA� hA�zlA� devam etmesini temenni ediyoruma�? dedi.

Dilek ve temennilerden sonra gA?ndem maddeleri tamamlandA�AYA�ndan Divan baAYkanA�nca OlaAYan Genel Kurul toplantA�sA� sona erdi.acquire Bentyl