AFŞAR KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ İLKELERİMİZ

AMAÇ

Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı yüksek öğrenim gören başarılı, ancak ihtiyaç sahibi  öğrencilere yapılacak öğrenim yardımının esaslarını belirlemektir.

EĞİTİM BURSU AŞAĞIDA SAYILAN ESASLAR DOĞRULTUSUNDA VERİLİR

Madde 2: a) Dinar / Afşar Köyü kütüğüne kayıtlı olmak veya Afşar Köyü ile kan bağı bulunmak

b) Herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumuna girmeye hak kazanarak ilgili okula kaydını yaptıran veya o okullarda öğrenim görmek şartlarını taşıyan öğrenciler.

c) Önceki yıl/yıllarda burs almış olan öğrenci şartları uyduğu müddetçe tekrar başvurabilir. Ancak, burs süresi hiç bir halde okuduğu yüksek öğretim kurumunun normal eğitim süresini aşamaz.

d) Maddi imkanı yetersiz olan öğrenciler, burs için başvuru hakkını kazanır.

e) Burs verilecek öğrenciler başarı ve  öncelik tespit puanına göre belirlenir.

f) Meslek lisesi mezunu olup da meslek yüksek okullarına sınavsız giren öğrenciler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan yüksek öğretim kurumlarına giren öğrencilere  uygulanacak işlem ve verilecek burs adedi, başvuruda bulunanların sayısı göz önünde bulundurularak yönetim kurulunca her ders yılı başında belirlenir.

BURS VERİLEMEYECEK ÖĞRENCİLER

Madde 3: Açık öğretim öğrencileri, Vakıf üniversitesi öğrencileri, Uzaktan öğretim öğrencileri, Ücretli değişim programında bulunanlar, 25 yaşından büyükler, Aynı aileden bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenci başvuru yapamaz.

BURS SÜRESİ

Madde 4: Prensip olarak burslar bir yıllıktır. Öğrenim bursu Ekim ayından başlayarak Haziran ayına kadar verilir.

BURS VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYISI ve BURS MİKTARI 

Madde 5: Öğrenim yardımı için her yıl Dernek bütçesine konulacak ödenek ile burs verilecek öğrenci sayısı ve aylık burs tutarı Dernek Yönetim Kurulunca belirlenir.

BURS TAHSİS ESASLARI

Madde 6: Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben; öncelik tespit puanlama esasları, öğrenim bursu başvuru esasları ve başvuru süresi Dernek Yönetimince belirlenerek başvuru formları ile birlikte Derneğimizin  İnternet Sitesinde yayınlanarak duyurulur.

YÜKSEK ÖĞRENİM BURSU ALACAK ÖĞRENCİLERİN TESPİTİ

Madde 7: Derneğimize  yapılan başvurular bu ilkeler  kapsamında değerlendirilir. Başvuru formunda beyan edilen hususların doğruluğu hakkında dernek Yönetimi  her türlü resmi ve sivil makamlar/kurumlar/kişiler nezdinde inceleme yapabilir ve yaptırabilir. Yapılan incelemede eksik ve yanlış bilgi verildiği anlaşılan başvurular değerlendirme dışında bırakılır. Öğrencinin eksik veya yanlış bilgi verdiği hangi aşamada tespit edilirse, burs işlemleri derhal durdurularak yasal işlemlere başlanır.

Başvuran öğrenci sayısının, verilecek burs sayısından fazla olması halinde, başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrenciler değerlendirilerek sıralanır. Yapılan sıralamada Dernek  Yönetimince verilmesine karar verilen öğrenim bursu adedi kadar öğrenci burs almaya hak kazanır.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK

Madde 8: Öğrenimini tamamlayan her burslu öğrenci, iş hayatına atıldıktan sonra imkanı olduğu takdirde kendisine yapılan ödeme süresi kadar en az bir başka öğrenciye Afşar SYDD aracılığı ile burs vermeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

1 thought on “Burs Verme İlkeleri”

  1. Allah razı olsun.
    Allah işinizi kolay eylesin.

    Almak kadar vermesini de bilmek gerekir.
    Özellikle önceki yıllarda burs alan ve iş hayatına başlayan kardeşlerimizin bu işin bir ucundan tutarak burs vermeyi de bilmeleri gerekir. Allah verdiğinizin kat be kat fazlasını versin inşaallah.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir