a�?a��Mart iA�eri cingen dA�AYarA�a��a�� derlermiAY eskiler. Bu yA�l ne mart martlA�AYA�nA� yaptA� ne A�ingen A�ingenliAYini. ArtA�k ilkbaharA� gA�rmeden doAYrudan yaza geA�eceAYiz zannediyorum. Nisan ayA�nA�n sonlarA�na geliyoruz hala ne biz ne de havalar A�sA�ndA� ve bugA?n kar yaAYdA� daAYlara hav da buz gibi.

macarEskiden Mart ayA� geldi mi leylekler gelir kA�yA?n A?stA?nde uzun sA?re dA�ne dA�ne uA�arlardA�. Biz A�ocuklar da gA�zA?mA?z havda gA�nlA?mA?z AYen a�?a��Leylek leylek lakA�rdak, hani bana A�ekirdeka��a��diye sevinirdik. Ve o gA?nden sonrasA�ndan korkmaz baharA�n leyleklerle birlikte geldiAYine inanA�rdA�k. SA�gA?tler gA?mA?AYten yapraklarA�nA�n ucunu A�A�kartmaya baAYladA�klarA�nda dA?dA?k kavlatA�r sokaklarA� zA�rA�ltA�larA�mA�zla AYenlendirirdik. Bahar mevsiminin geleneksel oyunu met ti . Metler ve deAYnekleri dA?zA?lA?r ,A�or A�ocuk bA?yA?k kA?A�A?k met oynardA�k.

BaharA�n sonlarA�na doAYru otlar kabarA�r. DoAYa renga renk bahar elbisesine bA?rA?ndA? mA? hadi bakalA�m hafta sonlarA� yavaAY yavaAY A�kA?zler beygirler danalar ve kuzular gA?dA?lmeye baAYlanA�rdA�. O zamanlar her A�ocuk daha okul kapanmadan yaz tatilinde hangi hayvanA� gA?deceAYini bilirdi. KA�AYA�n doAYan birkaA� dana zar zor yazA� getiren hayvanlar otlarA�n boy atmasA�yla harman yA?zA?ne A�A�karA�lmaya baAYlanA�rdA�. Her halde baharA�n geliAYine hayvanlar iA�inde en A�ok eAYekler sevinirdi. Gariplerim ineAYin koyunun artA�AYA� kesleri yemekten bir deri bir kemik kalA�rlardA�.DA�AYarA�ya A�A�karA�ldA�klarA�nda A�oAYu zaman kurtulup kaA�ar peAYindeki A?A� beAY A�ocukla kA�yA? dA�rt tur atar daha sonra fA�rA�nA�n kA?lA?ne yatA�p bir gA?zel kA?llenir ve yakayA� ele verirlerdi.

macar1YakalanmasA�ndan sonraA� da tabi biraz dayak yemeleriA� sA�radan bir AYeydi.Azimdi iA�im kanA�yor o zaman ki hallerini dA?AYA?nA?nce yazA�k aAYA�zlarA� var dilleri yoktu biz insanoAYluna aylarca hizmet et kA�AYA� kes yiyerek bitira��

Neyse, bahar geldi mi bA�rtA? bA�cekle beraber bizde hareketlenirdik anlayacaAYA�nA�z. A�nA?ne birkaA� hayvan alanA�n beline de bir iki dA?rA?m baAYlanA�r hadi bakalA�m mal gA?tmeye.KA�yA?n yakA�nlarA�ndan baAYlardA�k gA?tmeye.Ovaya daha sonra otlatA�lmak iA�in hoyuk dikilirdi.BazA� tarla sahipleri de tarlanA�n otunu saman etmek iA�in hoyuk dikerdi.Hoyuk dikilen yerler ekili tarla hA?kmA?ndeydi.Hele bir gA?ttA?AYA?n mal bir girsin hoyuAYa bakalA�m korucu anA�nda pabucunuA� ya da iAYliAYini alA�r.AkAYam ayan odasA�na A�aAYrA�lan babandan cezasA� alA�nA�r sen de evde bir araba azar iAYitirsin.

Yolun kenarA�nA� gA?de gA?de IAYA�k doluya ya da dA�AYemeye doAYru giderdik. ArdA�A�altA� veya dibeAYe vardA�AYA�mA�zda A�AYlen yaklaAYA�rdA�. Dibek A�eAYmesinden mallarA� sulayA�p akAYama kadar gA?derdik. Bazen A�ayA�rda toplanA�rdA�k arkadaAYlarla.MallarA� A�ayA�ra salar kendimizde A�eAYmenin baAYA�nda ya da sA�AYA?tlerin altA�nda Hilkme kA�llA� maka gibi yA�resel A�ocuk oyunlarA�nA� oynardA�k.

Yaz yaklaAYtA�AYA�nda gA?neAY yA?zA?nA? iyice gA�sterir hayvanlarA� A�AYlen eAYretmek iA�in nerede aAYaA�lA�klA� ve sulak yerler var oralarA� tercih ederdik. Dibekte asA�m dayA�nA�n tarlasA�nda genellikle pancar olurdu.YazA�n pancarlarA� sulamak iA�in A�erkez tarafA�nda ovaya doAYru akan dibek deresini AYu an ki A�brahim YA�lmaz dayA�nA�n yaptA�rdA�AYA� A�eAYmenin hizasA�nda suyun A�nA?nA? taAYla ,kazA�kla ve kesekle kapatA�r pancarA�nA� sulardA�.Biz A�ocuklar A�ayA�ra mallarA� getirdiAYimiz de ilk iAY olarak AsA�m dayA�nA�n oralarda olup olmadA�AYA�nA� kontrol etmek olurdu.AsA�m dayA� yoksa derenin yanA�na donu tumanA� A�A�karA�rdA�k.a��a��Bakan bakan bir olsun iki gA�zA? kA�r olsun der anadan A?ryan bir halde asA�m dayA�nA�n yaptA�AYA� gA�le kendimizi atardA�k.GA�l dediAYim en fazla su belimize gelirdi.CA?mbA?r cemaat suya girmemizle suyun rengi bir anda deAYiAYirdi.Dipteki A�amur iyice suyla karA�AYA�rdA�.Olsundu A�nemli olan serinlemekti.Hatta bazA�larA�mA�z bu bulanA�k suda yA?zdA?AYA?nA? bile iddia ederdi.Suyun iA�inde eAYek AYakalarA� yapA�lA�r yaAYmur yaAYdA� gA�belek A�A�ktA� bile yapA�lA�rdA�(anlayan anladA� gari). Bu eAYlenceli vaziyet A�teden gorucunun gelmesiyle, bizim de baAYA�mA�zA� kaldA�rA�p mallara bakmamA�zla ve mallarA�nda ekinlere doluAYmalarA�nA� gA�rmemizle bozulurdu.Korucuya yalvarA�p yakarmalar,iAYitilen azarlar cabasA� gari.

Vigora without prescription, dapoxetine reviews. macar2GA�lden A�A�kA�p donu tumanA� kapA�p anadan A?ryan iki dA�nA?m A�tede ancak giyinebilirdik. AsA�m dayA� rahmetli gelir eAYer gA�lA? yA�kmA�AYsak acA�k sA�ylenirdi. AsA�m dayA� A�ocuklarA� severdi kA�yde bA?yA?k kA?A�A?k herkese selam verirdi.Sabah tarlaya giderken arabasA� olmayana rastlarsa onu tarlasA�na bA�rakA�r ondan sonra kendi tarlasA�na giderdi.

Biz A�ocuklarda severdik asA�m dayA�yA�. Her halde o yA?zden onun yaptA�AYA� gA�l bize daha A�ekici gelirdi. MekanA�n cennet olsun. Toprak adamA�ydA�, dA?nyadan gidiAYi de toprakla iA� iA�e oldu.

Azimdi bir A�ok AYey gibi a�?a��A�yi insanlar iyi atlara binip gitti ne gA�l kaldA� ne gA�let. A�ayA�rlarA�n anlarA�n otlarA� A�ksA?z A�ocuk sesine hasret bA?yA?yA?p kuruyorlar. ZamaneA� A�ocuklarA� hayvanlarA� otlarA� bilmiyor, ellerinde bir telefon bA?tA?n dikkatleri o kA?A�A?cA?k alettea��

DostA�a kalA�na��

 

Mehmet ACAR

ISPARTA, 23.04.2015order Flomax