A�lA�e kaymakamA� SayA�n Mustafa AzAHA�N gerekli yasal iAYlemleri baAYlattA�. A�lA�e A�zel A�dare MA?dA?rA? ile gA�rA?AYme yapan Kaymakam AzAHA�N, bize mA?racaat eden kA�ylA?lerin iAYlemlerini baAYlatA�yoruz. Bu iAYin peAYine bA�rakmadan sonuA�landA�rmamA�z lazA�m. A�A?nkA? buranA�n yapA�lacak bir takA�m yasal prosedA?rleri var.

Penegra no rx, cheap lioresal. KAY1

BA�ZLER SA�ZLERA�N YANINDAYIZa��

Benim size iki sA�zA?m var. Biri arsa iAYlemi diAYeri dA?AYA?n salonu… A�nAYallah en kA�sa zamanda ikinci iAYlemi de baAYlatacaAYA�z.

ARSA A�A�A�N TOPLAM 99 KA�AzA� MA?RACAT ETTA�.

KA�y yerleAYim yerinde oluAYturulan ve halen Harmanyeri- mera kapsamA�nda olan yer iA�in talepte bulunan 99 KiAYinin toplu dilekA�eleri dosya halinde kaymakamlA�AYa sunuldu.

KAY3

Buna gA�reA� ikinci aAYama;

1- Parselizasyon iAYlemlerinden A�nce kA�y merasA�nA�n vasfA� deAYiAYtirilerek, arsaya dA�nA?AYtA?rA?lmesi gerekmektedir.

2-Bunun iA�in tapu kadastroya mA?racaat edilerek gerekli aplikasyon A�A�kartA�lmA�AYtA�r.

3- Tapu MA?dA?rlA?AYA? kayA�tlarA� incelenerek Harmanyeri a�� Mera KapsamA�nda olan yerin vasfA�nA�nA� deAYiAYtirilmesi gerekmektedir. Gerekli giriAYimlerde bulunulmuAYtur.

4- Afyonkarahisar A�l A�mar MA?dA?rlA?AYA?ne baAYvuru yapA�larak gerekli deAYiAYim sA?reci baAYlatA�lacaktA�r.

5- A�AYlem yapA�lmasA� iA�in A�zellikle Harita mA?hendisleri tarafA�ndan A�alA�AYma yapA�lacaktA�r.

6- Son olarak belirlenen alanlarA�n zemin etA?dA? yapA�larak UYGUNLUK raporu alA�nacaktA�r.

Daha sonra arsa bedeli, gereken sA?re, AYartlar kamuoyu ile paylaAYA�lacaktA�r.

 

AfAYarhaber 21.05.2015generic Bentyl