generic sildenafil, generic zithromax. a�?a�� GA�NA?L DA?NYANI GENA�AzLET EVLADIMa��a��a��

Bazen yorar insanA� kA?A�A?k AYeyler; bA?yA?k sA�rlar vardA�r kA?A�A?k AYeylerin iA�inde.. A�yle A�etrefillidir ki susar ayaklar da kimi zaman… Bazen durur dA?nya, inecekler iner sonra yoluna devam eder. Bazen kA�vamA�nda, bazense ekAYi olur hayata�� bazen gA?lerek eAYilirsin, bazense gA�zyaAYA�nlaa��.. Susmak bilmeyen bir dA?nyan vardA�r iA�indea�� Umutlar, hayaller, hedeflera��a�� BitmekA� bilmeyen isteklera��.. Bazen AYair olur insan, bazense Lala��… Bazen hiA�biridir ne diyeceAYini bilemeyen sA�radan biridir iAYte… Bazen yaAYadA�AYA�nA� tamamen unutur hatta bazen her ikisini de. Bazen susar insan dudaklarA� A�atlar susuzluktan. Bazen susar insan sA�ylenecek A�ok sA�z varken bilea��.Bazen dolar insan kimse anlamaz. Bazen herkes anlar kendisi kendisini anlamaz.

YalnA�zdA�r bazen insan A�yle yalnA�z bakar ki dA?nyaya.Anlamaz, anlaAYA�lmaza��. En bA?yA?k dostu gA�lgesidira��.DaAYlara, ormanlara, gA�kyA?zA?ne bakar saatlercea�� Derinden ve sessizcea��..Bazen tA�kezler insan.. SA?rA�meye baAYlar dila��.Anlayamaz acA�yA�, hatta tasayA�, kederi, yalnA�zlA�AYA�a�� Ve bir gA?n karAYA�nA�za gA�nA?l dA?nyanA�zA�nA� hekimi A�A�kA�verira��

BaAYlar anlatmayaa��.a��a��Bir zamanlar, hayatA�n sadece zA?hirinde takA�lA� kalmayan, hadiselerin gA�rA?nen kA�smA�ndan ziyA?de, derA�nundaki hakikatleri temA?AYA? etme gayretiyle hareket eden, hikmet ehli, yaAYlA� bir tahta oyma ustasA� yaAYarmA�AY.

Bu ustanA�n da, hayata dA?imA? karamsarlA�kla bakmayA� huy edinmiAY, her AYeyden AYikA?yet eden ve hiA�bir zaman memnun olmayan ham bir A�A�raAYA� varmA�AY. A�yle ki, ustasA� ne kadar gA?leryA?zlA? ise, A�A�rak o kadar abus A�ehreli; ustasA� ne kadar cA�mert ise, A�A�rak o kadar cimri; ustasA� ne kadar yardA�msever ise, A�A�rak da o kadar bencilmiAY.

GA?nlerini, dA?nyaya geliAYin imtihan hikmetine binA?en olduAYunun idrA?kinden uzak olarak geA�iren bu A�A�rak, baAYA�na gelen en kA?A�A?k sA�kA�ntA�da bile yA?zA?nA? buruAYturup AYikA?yet edermiAY. Hayat onun iA�in sanki sA�rf kA�tA?lA?klerden, sA�kA�ntA�lardan, acA�lardan, dertlerden ve mutsuzluklardan ibA?retmiAY.

Hikmet ehli olan ustasA�, bir gA?n bu A�A�raAYA�na gA?zel bir ders vermek istemiAY. Onu, bakkala tuz almaya gA�ndermiAY. A�deti olduAYu A?zere A�A�rak da sA�ylene sA�ylene denilen AYeyi yapmA�AY. UstasA�nA�n yanA�na geldiAYinde a�?AYimdi tuzun ne gereAYi vardA� ki sanki!a�? gibisinden bir tavA�rla tuzu ustasA�nA�n A�nA?ne koymuAY.

Usta, A�A�raAYA�nA� bir mA?ddet sA?zdA?kten sonra, sert bir A?slA�b ile bir avuA� tuzu bir bardak suya dA�kA?p karA�AYtA�rmasA�nA� sA�ylemiAY. A�AYin nereye varacaAYA�nA� henA?z anlamayan A�A�rak, yine suratA� bir karA�AY asA�k bir AYekilde sA�yleneni yapmA�AY. UstasA� A?slA�bunu biraz daha sertleAYtirerek; a�?Azimdi de yanA�mda A�A�rak olarak devam etmek istiyorsan o suyu iA�!a�? diye emretmiAY. A�A�rak A�nce AYaAYA�rmA�AY. Sonra kaAYlarA�nA� A�atmA�AY. a�?Bir bardak tuzlu su nasA�l iA�ilir ki usta!?a�? diye sA�ylenmiAY. LA?kin ustasA�nA�n daha evvel hiA� gA�rmediAYi sert bir yA?z ifA?desiyle kendisine hitA?b etmesinden dolayA�, zorlanarak da olsa bardaktan az bir yudum almA�AY. AlmasA�yla da yA?zA?nA?n AYeklinin deAYiAYmesi ve suyu tA?kA?rmesi bir olmuAY. Bu hA?dise A?zerine ustasA�nA�n da yA?zA?ndeki sertlik, birden tatlA� bir tebessA?me dA�nA?AYmA?AY. Sonra A�A�raAYA�na sormuAY:

a�?a��TadA� nasA�ldA�?a�?

A�A�rak, kA�zgA�nlA�kla AYA�yle cevap vermiAY:

a�?Tuzlu, hem de A�ok tuzlu! Zehir gibia��a�?

Usta, tebessA?mA?ne devam ederken elinden tuttuAYu A�A�raAYA� bu defa kA�yA?n kenarA�ndaki tatlA� su gA�lA?nA?n kA�yA�sA�na gA�tA?rmA?AY. Az evvelki yaptA�AYA�nA� burada da yapmasA�nA� sA�ylemiAY. A�A�rak da bir avuA� tuzu gA�le atA�p sonra da gA�lA?n tatlA� suyundan kana kana iA�miAY. O, aAYzA�nA�n kenarlarA�ndan akan suyu eliyle silerken ustasA� tekrar sormuAY:

a�?a��TadA� nasA�ldA�?a�?

a�?a��Bal gibi tatlA�!a�? diye karAYA�lA�k vermiAY A�A�rak. UstasA� devamla:

a�?a��Peki, tuzun tadA�nA� hiA� alabildin mi?a�? diye sorunca A�A�rak AYA�yle cevaplamA�AY:

a�?a��HayA�r! Tuzun tadA�nA� almadA�m. Tuz sanki gA�lA?n iA�inde kayboldu.a�?

Bunun A?zerine hikmet ehli usta, suyun yanA�nda diz A�A�kmA?AY olan A�A�raAYA�nA�n yanA�na oturmuAY ve ona A�mrA? boyunca unutamayacaAYA� AYu dersi vermiAY:

a�?a��Pek deAYerli evladA�m! HayatA�mA�zdaki dertler, sA�kA�ntA�lar, A�ztA�raplar tuz gibidir; ne azdA�r ne de A�ok. BunlarA�n miktarA� hep aynA�dA�r. Ancak, bu sA�kA�ntA�larA�n kiAYiye ne kadar tesir edeceAYi, onun neyin iA�ine konulacaAYA�na baAYlA�dA�r. Bir sA�kA�ntA�n, A�ztA�rabA�n olduAYunda yapman gereken AYey gA�nA?l dA?nyanA� geniAYletmek ve duygularA�nA� zenginleAYtirmektir. Bardak olmayA� bA�rakA�p gA�l olmaya A�alA�AYmaktA�r. O anda gA�remesen bile, o sA�kA�ntA�larA�n sonucundaki gA?zellikleri gA�rebilmektir.a�? Deyiverira��.

 

BA?tA?n marazlar A�A�kA�verirA� gA�nA?l dA?nyanA�zdana��. DA?nya, keder, maraz , size nimet gelir artA�ka�� GA�nA?l dA?nyamA�zA� aydA�nlatan, serinleten gA�nA?l mimarlarA�na ne kadar ihtiyacA�mA�z vara��..Selametlea��

 

NazA�m YILDIRIM

AvAYar KA�yA?A�A� 02/09/2014

 

 

 

 

 

 buy atarax