GURURUMUZ GENA�LER:

 1. Azemsettin GA?NEAzDOAzARa�� A�n kA�zA� Azadiye, Isparta SA?leyman Demirel A?niversitesi EAYitim FakA?ltesi Fen Bilgisi A�gretmenliAYi a�� DA�NAR
 2. Sabahattin TOKERa�� in kA�zA� Rukiye, Akdeniz A?niversitesi EAYitim FakA?ltesi Okul A�ncesi A�AYretmenliAYi a�� ISPARTA
 3. Turhan SAVRANa�� A�n kA�zA� AyAYe Nur; Denizli Pamukkale A?niversitesi, A�lahiyat FakA?ltesini kazanmA�AYtA�r. a�� DENA�ZLA�
 4. Osman YA�LDA�Z in kizi Zeynep, Burdur MAKU A�lA?hiyat FakA?ltesini kazanmA�AYtA�r. MANAVGAT
 5. A�zzet A�etin oAYlu Mustafa, Konya SelA�uk A?niversitesi Edebiyat FakA?ltesi Alman Dili ve EdebiyatA� BA�lA?mA? a�� DA�NAR
 6. Turan A�ZARSLANa�� A�n kA�zA� Hatice, UAYak A?niversitesi Fen-Edebiyat FakA?ltesi Sosyoloji BA�lA?mA? a�� ANTALYA
 7. Ramazan AYGA?NDUZ oAYlu Furkan, Konya SelA�uk A?niversitesi SaAYlA�k Bilimleri FakA?ltesi A�ocuk GeliAYimi BA�lA?mA? a�� DENA�ZLA�
 8. NuriA�AKSU’ nun kA�zA� A�zlem, Akdeniz A?niversitesiA�UluslararasA� A�liAYkiler – ANTALYA
 9. Ramazan AKSU’A�nun kA�zA� SafA�ye Nur, Isparta SA?leyman Demirel A?niversitesi A�s SaAYlA�AYA� ve GA?venliAYi. ANTALYA
 10. Necati TOKERa�� in oAYlu Ahmet, Denizli Pamukkale A?niversitesi A�.A�.B.F. Maliye BA�lA?mA? a�� DENA�ZLA�
 11. A�rfan A�ZARSLANa��A�n oAYlu Furkan Denizli Pamukkale A?niversitesi, A�.A�.B.F. FakA?ltesi Kamu YA�netimi BA�lA?mA?nA? kazanmA�AYtA�r. a�� DENA�ZLA�
 12. Abdullah YILMAZa�� in oAYlu BehA�et, Akdeniz A?niversitesi TeknikA� Bilimler MYO Sivil Savunma A�tfaiyecilik BA�lA?mA? a�� ANTALYA
 13. Cialis Jelly buy online, cheap zithromax.

 14. NuriA�AKSU’ nunA�oAYlu A�zgA?r, Isparta SDA? Atabey Myo Bilgisaray ProgramcA�lA�AYA� – ANTALYA
 15. A�hsan AzENTA?RKa�� A?n kA�zA� AyAYe, PaA? A�ivril Atasay Kamer MYO A�AYletme YA�netimi BA�lA?mA? a�� BAAzMAKA�I
 16. A�M. Emin ERA�ELA�Ka�� in kA�zA� Emine, Manisa CBA? Kula MYO Maliye BA�lA?mA? a�� A�ZMA�R

HAYIRLI OLSUN :

** BA?AYra & A�brahim YA?KSEL A�iftinin MUSTAFA ismini verdikleri erkek A�ocuklarA� olmuAYtur. DA�NAR

** Havva & SelA�uk AYGA?NDA?ZA�A�iftinin ELA�F SEVA�MA�ismini verdikleri kA�z A�ocuklarA� olmuAYtur. OSMANCIK

** Fatih GA?A�LA?EL Denizli A�li Merkezefendi A�lA�esi Servergazi A�mam-Hatip Ortaokulunda, Din KA?ltA?rA? ve Ahlak Bilgisi A�AYretmeni olarak gA�reve baAYlamA�AYtA�r.a�� DENA�ZLA�

** Muttalip TOKER Denizli A�li Merkezefendi A�lA�esi Servergazi A�lA�esi A�mam-Hatip Ortaokulunda, (Yeni tayin yerinde) Din KA?ltA?rA? ve Ahlak Bilgisi A�AYretmeni olarak gA�reve baAYlamA�AYtA�r.a�� DENA�ZLA�

ASKERE GA�DENLER

** A�rfan A�ZARSLANa�� A�n OAYlu Serkan, A�anakkale Gelibolua�� ya askere gitmiAYtir. a�� DENA�ZLA�

SA?NNET a�� DA?AzA?N a�� NA�AzAN:

** Necati TUNCERa��in oAYlu A�mer ile, Ali GA�KDENA�Za�� in kA�zA� EAYe niAYanlanmA�AYlardA�r. – AFAzAR-DENA�ZLA�

** Ali A�ZARSLANa�� A�n kA�zA� TuAYba, A�zmit A�li Gebze A�lA�esinden Mehmet ile niAYanlanmA�AYtA�r. a�� DENA�ZLA�

GEA�MA�Az OLSUN:

** A�smail BA�REK Maddi hasarlA� Trafik kazasA� geA�irmiAYtir. a�� DENA�ZLA�

**A�A�mer TUNCER kasA�k fA�tA�AYA�ndan ameliyat olmuAY. A�ZMA�R

** Meryem TUNCER bA�A�ak kazasA� sonrasA� eline dikiAY atA�lmA�AYtA�r. DA�NAR

** Sevim AYGA?NDA?Z bel fA�tA�AYA�ndan ameliyat olmuAYtur. ISPARTA

** NazlA� TOKER dizinden ameliyat olmuAYtur. AFAzAR

Turhan SAVRAN: GA?ncelleme 28.09.2016acquire Bentyl